Third Eye/Ajna Tibetan Sound Bowl (5")
Third Eye/Ajna Tibetan Sound Bowl (5")
Third Eye/Ajna Tibetan Sound Bowl (5")
Third Eye/Ajna Tibetan Sound Bowl (5")
Third Eye/Ajna Tibetan Sound Bowl (5")
Third Eye/Ajna Tibetan Sound Bowl (5")

Third Eye/Ajna Tibetan Sound Bowl (5")

Regular price $64.00
/
Chakra Indigo, Third Eye Chakra